مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خواص و مزاج هفت سین !

سیب ترش، مزاج گرم و تر دارد.

سرکه مزاج سرد و خشک دارد.

سماق مزاج سرد و خشک دارد.

سبزه (جوانه گندم) مزاج گرم و خشک دارد.

سمنو مزاج گرم و تر دارد.

سنجد مزاج سرد و خشک دارد.

سیر مزاج گرم و خشک دارد.

    

عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  خواص خوراکی‌ها

دیدگاه ها