مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

مزاج اعضای بدن

قلب گرم‌ ترین و خشک‌ ترین عضو است، زیرا تنها عضوی است که همواره در حال حرکت است. کبد گرم‌ ترین و تر ترین عضو است، زیرا مهم‌ ترین عامل رشد و تغذیه بدن است. استخوان سرد ترین عضو است و غلبه خاک عنصری باعث سخت بودن و ثبات آن شده است. چربی سرد و تر است و افرادی که کم فعالیت می‌کنند، دچار تجمع چربی و پدیده چاقی می‌شوند. مغز هم سرد و تر آفریده شده است تا به علت ورود اطلاعات فراوان دچار غلبه خشکی و گرمی نشود. پوست به ویژه پوست دست و انگشتان معتدل‌ترین عضو بدن است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  مزاج‌شناسی

دیدگاه ها