مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

مزاج گروه‌های سنی

مزاج غالب افراد در بدو تولد تا سی سالگی، گرم و تر است، پس از آن تا چهل سالگی، مزاج به سمت خشکی می رود و گرم و خشک می شود. از چهل سال تا شصت سالگی طبع به سمت سردی رفته و مزاج غالب سرد و خشک خواهد شد، پس از شصت سالگی نیز مزاج به سمت سرد و تر می رود…

 

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  مزاج‌شناسی

دیدگاه ها