مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

شرایط شستشو با آب سرد

شستشو با آب سرد فقط در برخی شرایط خاص مجاز است:
۱٫ مزاج فرد گرم باشد.
۲. فرد جوان باشد.
غسل با آب سرد برای کودکان و پیران جایز نیست. اگرچه کودک حرارت زیادی دارد ولی زیادی رطوبت در کودکان قدری کیفیت گرمی را کاهش می دهد و در سالخوردگان نیز به علت ضعف حرارت غریزی جایز نیست.

٣. در فصل تابستان باشد.
۴. در زمان گرم روز (ظهر) باشد زیرا در زمان سرما باعث کاهش حرارت غریزی
می شود.
۵. گوشت بدن در زیادی و کمی معتدل باشد، چون در فرد لاغر سرما به زودی به باطن بدن نفوذ می کند. . شخص غذایی که موجب فساد هضم شود نخورده باشد زیرا فساد هضم باعث
صعود بخارهای فاسد می شود.
۷. زکام و نزله نداشته باشد زیرا مانع تحليل مواد حبس شده در سر و در نتیجه تشدید این بیماری ها می شود.

پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها