مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

طبیب خوب چه کسی است؟

بدان كه طبيب را بالجملة بايد كه عالم و عارف به چند علم و صنعت و متّصف به اوصاف حسنه و متأدب به آداب و اخلاق فضيله مرضيه و معتقد به مبدأ و معاد و ثواب و عقاب و راجى به مثوبات و قربات و خايف از عقوبات و دورى از رحمت حق- عزَّ و جلَّ- باشد. و تابع و پيرو صاحب شريعت و اوصياء او- صلوات اللّه عليهم- و عامل به معروف و تارك از منكر و حريص بر طاعات و عبادات و كاره و مجتنب از منهيات و قانع و متوكلّ و صابر بر مصايب و مكاره و راضى به آن چه بدو وارد گردد و عطا شود و با وقار و تمكين باشد. و لجوج و حريص و طامع نباشد.
شفا دهنده را خداوند بداند
حسن خلق داشته باشد
محرم اسرار بیماران باشد
سرزنش گر نباشد
درمعا لجه، مطالعه وتحقیق جدیت داشته باشد
صداقت داشته باشد
درمان را از اصلاح تغذیه بیمار آغاز کند و سریعاً سراغ داروهای ترکیبی و فصد… نرود
آنچه نفع بیمار در آنست را در نظر داشته باشد
بخل ورزی و خساست نداشته باشد
خلاصة الحكمة ؛ ج‏۱ ؛ صص ۱۴-۲۱

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  عمومی

دیدگاه ها