مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خوراکی هایی برای درمان ذیابیطس

ماء الجبن، شیر گاو، شیر گوسفند، شیر بز (جوشانده با آب)، شير ميش جوشانده با آب تا آب و قدري شير برود که برای برطرف کردن لاغری بیماران مناسب است، ماست، دوغ گاوی ترش یا گوسفندی ترش غلیظ و سرد، دوغ بز. دوغ گاوی ترش با آب کدو و روغن گل سرخ، دوغ ترش با نعنا و گل سرخ خشک، دوغ گاوی با اسفرزه، ترید نان در دوغ ترش. جو، ماء الشعیر، ماء الشعیر با روغن بادام، ماء الشعیر با شربت خشخاش، ماء الشعیر با لعاب اسفرزه، آرد جو، آش جو. آب میوه های قابض مانند آب سیب و گلابی و به. غذاها و نوشیدنی های ترش و قابض مانند غوره. رب میوه های ترش و قابض، رب حماض اترجی. خیار یا آب خیار، آب خیار با اسفرزه، کدو یا آب کدو با سکنجبین، قلیه کدو، سکنجبین. پنیرک، کاهو، به، اسفرزه و روغن گل سرخ. غوره، آبغوره، شربت غوره با خشخاش، حصرمیه (نوعی آش غوره). رب غوره: غوره ترش و شيرين را فشرده صاف كنند و بجوشانند تا غليظ شود. ریواس، آب ریواس، رب ریواس، شربت ریواس، ریباسیه (نوعی آش ریواس). انارترش و انار شیرین، آب انار ترش یا میخوش، شربت انار ترش، رب انار شیرین، رمانیه (نوعی آش انار). توت سیاه و آب توت سیاه، رب توت. آب آلو و آلو بخارای خشک، آلو سیاه، رب آلو، رب نعناع، رب به. تخم خرفه، تخم خرفه با آب انارترش، خرفه، اسفناج. اسفرزه با آب انار ترش، لعاب اسفرزه، حماض، شربت حماض، بالنگ، تمرهندی، سماق، سماقیه (نوعی آش سماق). شربت لیمو، زردآلو خشک، سیب، آب سیب، رب سیب، هلوی پخته شده در آب سماق، گلابی. بادام تازه و خشک، عناب تازه، گلاب، شربت عناب و بنفشه و نیلوفر، زالزالک، شنگ، آب ترب و شلغم. گوشت دراج با آبغوره، ماهی رضراضی، زرده تخم مرغ نيم برشت. گوشت مرغ و بره و بزغاله در سماقيه يا حصرميه يا رمانيه يا زرشكيه (نوعی آش زرشک)، زرشک، شربت زرشک. گوشت مرغ با به و غوره و انار ترش، گوشت جوجه و کبک و تیهو با آبغوره و آب انار ترش. مزوره ماش مقشر با اسفاناخ، مزوره كشك جو و غوره و نيشوق (نوعی آلو). طفشيل (نوعی خوراک با عدس) از عدس مقشر با آب غوره. شورباى ليمو و غوره و اسفناج و كدو بدون گوشت. کله و پاچه گوسفند، پاچه گاو. اسفیدباجات چرب با گوشت مرغ چاق، شورباهاي بسيار چرب از گوشت بره يكساله و ماكيان. مغز تخم هندوانه، آب هندوانه با شیرخشت و طباشیر، پیاز، شنبلیله، کرفس. آش ترش با غوره و ریباس و لیمو و گوشت بره و مانند آن. گشنیز تازه و برنج.
در مقالات علمی در مورد مواد غذایی ذکر شده فوق، شواهدی وجود دارد که اثبات می کند این مواد غذایی در کنترل قند خون، لیپید پروفایل و سایر عوارض دیابت مفید می باشند.
دکتر مجتبی حیدری

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  غذای سالم

دیدگاه ها