مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

ارغوانی آرامش بخش

لسان الثور که به فارسی گل گاو زبان نامند
گلی است لاجوردی که قوت آن تا هفت سال باقی می ماند. تمامی اجزای آن مفرح ومقوی قلب و مغز وکبد است و جهت درمان خشونت نای و سینه ،
نیکویی رنگ رخسار،گلودردو سنگ کلیه ومثانه مفید بر شمرده شده است.
گل های نوع ایرانی لوله ای شکل است.
درافسردگی واضطراب در کاازمایی بالینی که انجام شده به اندازه داروهای
ضد افسردگی موثر بوده است.
ترکیبات آن باجوشاندن خراب نمی شود. نوع اروپایی به علت وجود الکائید های خاص نور تو کسیک می باشد ودر اروپا عنوان میشود که نباید بیش از دو هفته مصرف شود. اما نوع ایرانیsafeاست وترکبیات خطرناک اروپایی راندارد اثرات درمانی گل گاوزبان بعد از ده روز ظاهر می شود.بعد از بروز اثر تا ۲-۳هفته درمان ادامه یابد

🙏 با تشکر از همکار متخصص طب‌سنتی آقای دکتر محمد عسکرفراشاه برای تهیه این مطلب..

صفحه شخصی طبیب در سایت طبیب شهر

 

 

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها